U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U kunt daarvoor met het formulier voor herroeping invullen en opsturen. Vul onderstaand formulier in of klik hier om het formulier te downloaden.

Vervolgens dienen wij het product binnen 14 dagen na annulering te ontvangen. U zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons retourneren.

U krijgt het orderbedrag exclusief de verzendkosten gecrediteerd. De kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.
Wij zullen het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product dan ook in goede orde retour ontvangen is. Graag ontvangen wij een bewijs van verzending d.m.v. een foto of een track en trace code.

Mocht u zelf bij een bestelling een foutief adres of postcode hebben aangegeven waardoor de bestelling opnieuw verstuurd moet worden, dan zal Glassbeads u om een vergoeding vragen.

Retouradres:
Glassbeads – Aquamarijn
Steenweg 38      
6131 BE Sittard
Nederland

   

  Formulier voor herroeping:


   
   

   

   

  Garantie en aansprakelijkheid

  Glassbeads staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele geringe kleurverschillen ten opzichte van de getoonde foto’s. De handgemaakte glaskralen kunnen afwijken in maat en vorm. De genoemde garantie geldt gedurende een periode van twee weken na levering tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  Glassbeads verschaft een aankoopbewijs wat tevens uw garantiebewijs is. Wanneer de koper binnen de garantietermijn aan Glassbeads verwijtbare fouten, onvolkomenheden of gebreken kan aantonen, dan komen de kosten voor het herstellen, vervangen of terugnemen van het product voor rekening van Glassbeads. U dient ons per e-mail of schriftelijk op de hoogte te brengen van uw klacht. Glassbeads bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden. Als Glassbeads besluit tot vervanging en u een geheel nieuw artikel aanbiedt, dient u binnen twee weken een nieuwe keuze te maken. Wanneer de klacht gegrond is en deze binnen de garantietermijn is doorgegeven aan Glassbeads, dan komen de verzendkosten voor rekening van Glassbeads. Door middel van een e-mail zult u op de hoogte worden gebracht van de te volgen klachtenprocedure.   
  De genoemde garantie geldt niet indien het gebrek is ontstaan als gevolg van onzorgvuldig gebruik. Of wanneer (zonder schriftelijke toestemming van Glassbeads) u of derden wijzigingen hebben aangebracht of hebben geprobeerd aan te brengen, door verwaarlozing, of het gekochte hebben gebruikt voor zaken waarvoor het product niet bedoeld is, andere aanmerkelijke schuld van de koper of normale slijtage. Glassbeads is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook ontstaan is aan u of uw gezinsleden, aan uw zaken, aan derden of aan zaken van derden. Indien vast komt te staan dat Glassbeads toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid maximaal het netto factuur bedrag (factuurwaarde min de BTW, eventuele andere overheidsheffingen en overige netto prijs verhogende factoren, zoals vervoerskosten) van de bestelling.

  Indien de klant in plaats van het bestelde product per ongeluk een ander artikel ontvangt, wordt dit door Glassbeads kosteloos omgeruild voor het oorspronkelijk bestelde artikel. Hiertoe dient de klant binnen twee werkdagen contact op te nemen via het contactformulier.